About us

AEGEE-Europe
logo-aegee-europe-en
AEGEE nie ma szczebla narodowego ani narodowej administracji. Celem takiej struktury jest podkreślenie idei „wspólnej Europy” i międzynarodowej współpracy. AEGEE działa więc na dwóch poziomach: lokalnym i europejskim. Na poziomie lokalnym istnieje mnóstwo oddziałów, tzw. „anten”, które mieszczą się w większych akademickich miastach w całej Europie, np. AEGEE-Poznań. Na poziomie europejskim funkcjonują ogólnoeuropejskie struktury (m.in. Zarząd europejski), które wyznaczają kierunek działania dla oddziałów lokalnych. AEGEE [wym. „a-e-że”] to skrót od francuskiej nazwy Association des Etats Généraux des Etudiants de l’Europe (Europejskie Forum Studentów).

AEGEE jest jedną z największych w Europie międzynarodową organizacją studencką, zrzeszająca studentów z różnych uczelni i kierunków.

AEGEE is being supported by the European Commission. It has the status of an advisor of the Council of Europe and the United Nations Organisations in the field of education and curriculum. It also cooperates with UNESCO and OBWE. Patrons of honour of our organisation are, inter alia, Árpád Göncz and Rita Süssmund.

AEGEE means:

  • blisko 13 000 studentów
  • ponad 200 miast
  • prawie 40 krajów Europy
  • to przede wszystkim LUDZIE!

Różni nas wiele: wiek, uczelnia, doświadczenie, poglądy, ale łączy jeszcze więcej. Pasja, ciekawość świata, chęć przeżycia studiów w nietuzinkowy i niezapomniany sposób. AEGEE to idealiści, którzy chcą zrobić coś więcej niż tylko uzyskać dyplom. Sprzyja temu również atmosfera wspólnego działania i pozytywna energia towarzysząca wyjazdom, szkoleniom i imprezom.

Main aims of AEGEE:

  • promotion of the united Europe,
  • activity for building an open and tolerant society,
  • influence young people to care about important social issues (human rights, democracy, ecology),
  • increase a scale of international cooperation, mobility and education in Europe.
AEGEE-Poznań
cropped-Logo-Poznan_blue_small.png
European Students Forum AEGEE-Poznań is one of the biggest, strongest and the most actively working antenna in the Central and Eastern Europe area. We are on every important european event and we actively participate in the creation of the future of our organisation. Our antenna consociates about 40 students from the biggest Universities of Poznań (Adam Mickiewicz University, Poznań University of Technology, Poznań University of Economics and Business, Poznań University of Live Sciences). We organise different projects: panel discussions, conferences, debates, trainings and meetings. They address a matter of issues like: ecology, active citizenship, european integration, cultural exchange, negotiations, couching. But every idea has a chance of realization. Matters of next projects depend on creativity and involvement of people, which join AEGEE.
WŁADZE AEGEE-POZNAŃ

Main board

Adam Tur
Otwórz zdjęcie
adam.tur@aegee.poznan.pl
President
Karolina Czasnowicz
karolina.czasnowicz@aegee.poznan.pl
Secretary
Marysia Sędziejowska
maria.sedziejowska@aegee.poznan.pl
Treasurer

Advisory board

Danusia Masłowska
danusia.maslowska@aegee.poznan.pl
Bartosz Basiński
bartosz.basinski@aegee.poznan.pl
Paweł Karpiński
Otwórz zdjęcie
pawel.karpinski@aegee.poznan.pl