Fundraising European School

logo FRES

 

Data: 24.04 – 01.05.2016 r.

Koordynatorzy: Joanna Bednarek (joanna.bednarek@aegee.poznan.pl)
                                  Natalia Kerner (natalia.kerner@aegee.poznan.pl)

Spotkania grupy projektowej: poniedziałek godz. 20:00

 

Fundraising European School to międzynarodowy projekt szkoleniowy skierowany do studentów uczelni wyższych z krajów Unii Europejskiej i Partnerstwa Wschodniego, zainteresowanych tematyką pozyskiwania funduszy.

Jest to cykl siedmiodniowych warsztatów poruszający tematykę relacji podmiotów społecznych i sponsorów, tworzenia strategii fundraisingowej, negocjacji w biznesie, networkingu, tworzenia ofert sponsorskich, pisania wniosków o dotacje i granty oraz wymiany doświadczeń fundraisingowych.

Szkolenia w formie wykładów, studium przypadków oraz ćwiczeń grupowych zostaną przeprowadzone przez profesjonalnych trenerów zajmujących się zawodowo omawianą tematyką.