Informacje

AEGEE-Europe-300x262

AEGEE nie ma szczebla narodowego ani narodowej administracji. Celem takiej struktury jest podkreślenie idei „wspólnej Europy” i międzynarodowej współpracy. AEGEE działa więc na dwóch poziomach: lokalnym i europejskim.

Na poziomie lokalnym istnieje mnóstwo oddziałów, tzw. ‘anten’, które mieszczą się w większych akademickich miastach w całej Europie – np. AEGEE-Poznań. Na poziomie europejskim funkcjonują ogólnoeuropejskie struktury (m.in. Zarząd europejski), które wyznaczają kierunek działania dla oddziałów lokalnych.

AEGEE [wym. „a-e-że”] to skrót od francuskiej nazwy Association des Etats Généraux des Etudiants de l’Europe (Europejskie Forum Studentów).

AEGEE jest jedną z największych w Europie międzynarodową organizacją studencką, zrzeszająca studentów z różnych uczelni i kierunków.

AEGEE jest wspierana przez Komisję Europejską. Posiada status doradcy Rady Europy i Organizacji Narodów Zjednoczonych w zakresie edukacji i programów nauczania, współpracuje również z UNESCO i OBWE. Patronami honorowymi organizacji są m.in. Árpád Göncz oraz Rita Süssmund.

AEGEE to:

  • blisko 13 000 studentów
  • ponad 200 miast
  • prawie 40 krajów Europy
  • to przede wszystkim LUDZIE!

Różni nas wiele: wiek, uczelnia, doświadczenie, poglądy – ale łączy jeszcze więcej. Pasja, ciekawość świata, chęć przeżycia studiów w nietuzinkowy i niezapomniany sposób. AEGEE to idealiści, którzy chcą zrobić coś więcej niż tylko uzyskać dyplom. Sprzyja temu również atmosfera wspólnego działania i pozytywna energia towarzysząca wyjazdom, szkoleniom i imprezom.

Główne cele AEGEE:

  • promocja zjednoczonej Europy,
  • działalność na rzecz otwartego i tolerancyjnego społeczeństwa,
  • aktywizacja młodych ludzi na ważne problemy społeczne (prawa człowieka, demokracja, ekologia),
  • zwiększenie skali współpracy międzynarodowej, mobilności oraz edukacji w całej Europie.