Słownik Aeżaka

Na początku aeżowy slang może wydać Ci się dziwny… Dlatego stworzyliśmy mini-słowniczek zawierający najczęściej używane przez nas zwroty. Zapoznaj się z nim, a wypowiedziane przez znajomego zdanie “Właśnie wróciłem z FRES-ki, a za tydzień wyjeżdżam na NetMeta do niemieckiej anteny” już Cię nie zaskoczy!

AEGEE (czytaj: A-E-ŻE) (Association des Etats Généraux des Etudiants de l’Europe) – Europejskie Forum Studentów.

AEGEE-Spirit – to coś, czego nie da się zdefiniować żadnymi słowami. Najprościej ujmując AEGEE-Spirit to taka niezwykła aura, atmosfera, duch, który towarzyszy członkom organizacji podczas każdego aeżowskiego eventu i sprawia, że nabiera się powera, entuzjazmu, szaleństwa, który rozpiera przez najbliższe kilka tygodni/miesięcy (czytaj: do następnego eventu;).

Aeżak – członek AEGEE .

Agora – największe i najważniejsze spotkanie statutowe AEGEE, podczas którego wybiera się władze europejskie, dokonuje zmian w statucie AEGEE-Europe oraz dyskutuje o przyszłości organizacji. Odbywa się dwa razy w roku, na wiosnę i jesienią.

Antena – lokalny oddział AEGEE (np. AEGEE-Poznań, AEGEE-Barcelona, AEGEE-Moskva).

Booklet – broszura informacyjna zawierająca wiadomości dotyczące danego eventu, przeznaczona dla jego uczestników.

Comité Directeur (CD) – Zarząd Europejski AEGEE, składający się maksymalnie z 9 członków pochodzących z co najmniej 4 różnych krajów. W Zarządzie zasiadają: Prezydent, Sekretarz, Financial Director, vice-prezydent, Public Relations Director, Human Resources and Network Development Director, External Relations Director, Projects Director. CD jest organem zarządzającym i reprezentującym całe AEGEE m.in. przed Unią Europejską i Radą Europy. Jest wspierane i kontrolowane przez komisje: Audit Commission, Members Commission, Juridical Commission i Network Commission.

Contact – to najczęściej jedna osoba, ale może być ich też kilka, które są zainteresowane utworzeniem anteny AEGEE w swoim mieście. Dysponują niezbędnymi do tego informacjami i kontaktują się z całym AEGEE-Europe.

Contact-Antenna (CA) – forma pośrednia pomiędzy kontaktem a anteną. Aby stać się kontakt-anteną, tzw. Kontakt musi podpisać z AEGEE-Europe kontrakt (Convention d’Adhesion) i zarejestrować się u siebie w kraju (w Polsce- w formie stowarzyszenia). Jeżeli w ciągu roku od powstania CA zorganizuje przynajmniej jeden europejski event, to Kontakt-Antena zostaje podniesiona do rangi Anteny.

EPM (European Planning Meeting) – najważniejsze, oprócz Agory, spotkanie statutowe AEGEE. Odbywa się w mniejszym gronie (ok. 300 osób), na ok. 6 tygodni przed nią. Tam pojawiają się i są analizowane propozycje, które później są poddawane pod głosowanie na Agorze. To także rodzaj aeżowego think-tanku, czyli miejsca, gdzie pojawiają się realizowane później pomysły.
European School – tematyczne obozy szkoleniowe, na których w międzynarodowym towarzystwie można zdobyć kompletna wiedzę z konkretnej dziedziny. Najbardziej znane to ES 1- przygotowujący do pracy w Zarządach lokalnych i ES 2 – gdzie zdobywa się informacje na temat działalności w AEGEE na poziomie europejskim; także PR, FR, HR oraz IT mają swoje ES-ki (zwane odpowiednio PRES, FRES, HRES, ITES;)

European Night (EN) – jedna z tradycyjnych, najbardziej popularnych i niezapomnianych imprez w AEGEE organizowana podczas wydarzeń międzynarodowych, np. podczas Agory, czy Summera. Polega na tym, że każdy uczestnik danego eventu, ma “obowiązek” przywieźć ze sobą butelkę napoju “bezalkoholowego”, który jest typowy dla jego kraju. Mile widziane jest także zaprezentowanie różnych kulinarnych specjałów (np. ciasta, słodycze). W trakcie owego wieczoru wszyscy zbierają się razem i każdy prezentuje swoje specjały, które dzielone są pomiędzy uczestników imprezy. Oprócz tego każdy ma za zadanie opowiedzieć jakąś anegdotkę, legendę, zatańczyć tradycyjny taniec, zaśpiewać, bądź zrobić cokolwiek innego, co jest charakterystyczne dla kraju, z którego pochodzi. EN to okazja do poznania innych kultur oraz… integracji.

Event – wydarzenie, czyli wszystko to, co jest organizowane i co ma charakter nieco szerszy niż wieczorne spotkanie w biurze. Każda antena przynajmniej raz w roku organizuje event o zasięgu europejskim – może to być wymiana, Study Visit, ES, Summer University etc. Owe eventy organizowane są przez cały czas w różnych miejscach Europy.

Fundraising (FR)– jedna z podstawowych grup roboczych (obok PR i HR) działających praktycznie w każdej antenie; zajmuje się pozyskiwaniem funduszy: dotacji, sponsoringu finansowego i rzeczowego, budżetami i planami finansowymi, rzeczy niezbędnych do organizacji większości eventów.

Human Resources (HR) – zasoby ludzkie (a konkretnie grupa robocza zajmująca się ludźmi); gdzie można się dowiedzieć wszystkiego o szkoleniach i praktyce odnośnie motywacji, komunikacji międzyludzkiej, pracy w grupie, czy mowy ciała. HR tradycyjnie zajmuje się również organizacją aeżowych ch imprez (np. Tramwajady, imprezy tematyczne, wyjścia integracyjne), czy social programem (czyli jak efektownie i efektywnie zorganizować czas wolny większości eventów).

Juridical Commission (JC)– w skład tej komisji wchodzą 3 osoby. 2 spośród nich są wybierane na Agorze, a 1 przez CD. Do zadań JC należy kontrola prawna AEGEE, sprawdzanie zgodności działań z prawem europejskim i CIA (statutem AEGEE), czuwanie nad przebiegiem głosowań w trakcie Agory oraz zatwierdzanie statutów anten.

Local Training Course (LTC) – szkolenie z zarządzania projektem, mające na celu zapoznanie nowych członków z ideami i działalnością AEGEE oraz przygotowujące zarówno tych nowych jak i starszych członków do pracy w AEGEE. Odbywa się cyklicznie, dwa razy do roku.

Network – aeżowa sieć, w której znajduje się kilka anten z danego regionu. Cała organizacja podzielona jest na 10 Networków.

Network Commission (NetCom) – to 10 doświadczonych członków AEGEE (NetCom’ów) i ich pomocnicy (SubCom’i) Osoby te wspierają, motywują i koordynują działania w regionie. Zajmują się m.in. przygotowaniem NetMetów. Ich głównym zadaniem jest opieka nad antenami oraz pośrednictwo między “European Level” a “Local Level” Innymi słowy są pomostem między anteną a AEGEE-Europe.

Network Meeting (NetMet, NWM)- spotkania sieci odbywają się dwa razy do roku (jesienią i wiosną) w każdym z regionów AEGEE. Uczestniczą w nim przede wszystkim anteny z danego regionu, ale spotkanie otwarte jest dla wszystkich oddziałów AEGEE – współpraca, dyskusje, wymiana doświadczeń w naszej organizacji nie znają granic – ani państwowych, ani regionalnych. Network Meeting jest również miejscem, gdzie członkowie anten AEGEE uzyskują wiedzę na temat wydarzeń na poziomie europejskim AEGEE.

Oldiesi – najstarsi stażem członkowie AEGEE, którzy właśnie kończą lub już ukończyli studia, posiadają największe doświadczenie i zawsze chętnie i z radością służą radą, pomocą i osobistymi kontaktami. To również określenie na byłych Aeżaków.

Public Relations (PR) – grupa robocza zajmująca się tworzeniem wizerunku AEGEE, zabieganiem o patronaty. Odpowiada za kontakty zewnętrzne anteny, aktualizowanie jej strony internetowej, promowanie organizacji wśród studentów oraz przez media na arenie regionalnej, ogólnopolskiej, czy nawet europejskiej. Do zadań PR-a należy też tzw. PR wewnętrzny, czyli dbanie o dobry kontakt i atmosferę wewnątrz anteny jak również mobilizowanie członków do aktywnej działalności i wyjazdów.

Summer University (SU) – popularne obozy wakacyjne (tzw. Summery) – najtańsze i najlepsze wakacje – cała Europa do wyboru, najniższe opłaty, TAAAACY ludzie i TAAAAKAA zabawa. Dwa tygodnie niezapomnianych wakacji spędzone w najbardziej aktywny i najbardziej relaksujący z możliwych sposobów na obozach językowych, tematycznych, czy tradycyjnych o charakterze czysto turystycznym. AEGEE-Poznań co roku organizuje swojego Summera, który cieszy się niezmiennym powodzeniem.
Świeżynki – nowi członkowie, poznający AEGEE i uczący się jak tam działać.

Team – grupa koordynująca i realizująca konkretny projekt.

Workshop – praktyczny wykład, czyli warsztat połączony z ćwiczeniami. Stały element wielu projektów.