Kontakt

aegee-poznan_logo_blue

Europejskie Forum Studentów AEGEE-Poznań
ul. Powstańców Wielkopolskich 5, 61-895 Poznań
Wyższa Szkoła Bankowa

Adres do korespondencji:
ul. Powstańców Wielkopolskich 5, 61-895 Poznań
tel/fax: + 48 61 854 37 02
e-mail: office@aegee.poznan.pl

NIP: 778-13-02-336
Numer KRS: 0000153937, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Poznaniu
Rachunek bankowy: Alior Bank Oddział w Poznaniu
nr 21 2490 0005 0000 4500 6821 0691

For International money transfers:
SWIFT: ALBPPLPW
IBAN: PL21 2490 0005 0000 4500 6821 0691