Kontakt

Logo AEGEE-Pozna+ä_blue_small

Europejskie Forum Studentów AEGEE-Poznań

al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań

Uniwersytet Ekonomiczny

Adres do korespondencji:

ul. Towarowa 53/03, 60-967 Poznań
tel/fax: + 48 61 854 37 02
e-mail: office@aegee.poznan.pl
 

NIP: 778-13-02-336

Numer KRS: 0000153937, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Poznaniu

rachunek bankowy: Alior Bank Oddział w Poznaniu

nr 21 2490 0005 0000 4500 6821 0691

For International money transfers:

SWIFT: ALBPPLPW IBAN:

PL 21 2490 0005 0000 4500 6821 0691