Polska Szkoła Trenerów

logo
Polska Szkoła Trenerów to jeden z flagowych projektów AEGEE-Poznań. Jest to 3-dniowy cykl szkoleń, mający przygotować uczestników do prowadzenia własnych warsztatów i pracy z grupą. Projekt skierowany jest do studentów i absolwentów uczelni wyższych z całej Polski, zainteresowanych tematyką trenerstwa. Co roku, w trakcie warsztatów uczestnicy poznają zagadnienia związane m.in. z procesem szkoleniowym, radzeniem sobie ze stresem, wystąpieniami publicznymi i autoprezentacją oraz
uzyskują wiedzę z zakresu zarządzania grupą.

Głównym celem szkolenia jest rozwój, dlatego partycypanci uczestniczą w różnego rodzaju symulacjach oraz case studies, a nad ich pracą przez cały czas czuwają trenerzy, starając się rozwiać wszelkie, nawet najmniejsze, wątpliwości uczestników. Prowadzone przez profesjonalistów warsztaty oraz przemyślany program szkolenia pozwalają uczestnikom na szybkie przyswajanie wiedzy w miłej atmosferze.
Szkolenie kończy się uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego nabyte umiejętności.

Śledźcie nas: facebook.com/PolskaSzkolaTrenerow3