O nas

AEGEE-Europe
logo-aegee-europe-en
AEGEE nie ma szczebla narodowego ani narodowej administracji. Celem takiej struktury jest podkreślenie idei „wspólnej Europy” i międzynarodowej współpracy. AEGEE działa więc na dwóch poziomach: lokalnym i europejskim. Na poziomie lokalnym istnieje mnóstwo oddziałów, tzw. „anten”, które mieszczą się w większych akademickich miastach w całej Europie, np. AEGEE-Poznań. Na poziomie europejskim funkcjonują ogólnoeuropejskie struktury (m.in. Zarząd europejski), które wyznaczają kierunek działania dla oddziałów lokalnych. AEGEE [wym. „a-e-że”] to skrót od francuskiej nazwy Association des Etats Généraux des Etudiants de l’Europe (Europejskie Forum Studentów).

AEGEE jest jedną z największych w Europie międzynarodową organizacją studencką, zrzeszająca studentów z różnych uczelni i kierunków.

AEGEE jest wspierana przez Komisję Europejską. Posiada status doradcy Rady Europy i Organizacji Narodów Zjednoczonych w zakresie edukacji i programów nauczania, współpracuje również z UNESCO i OBWE. Patronami honorowymi organizacji są m.in. Árpád Göncz oraz Rita Süssmund.

AEGEE to:

  • blisko 13 000 studentów
  • ponad 200 miast
  • prawie 40 krajów Europy
  • to przede wszystkim LUDZIE!

Różni nas wiele: wiek, uczelnia, doświadczenie, poglądy, ale łączy jeszcze więcej. Pasja, ciekawość świata, chęć przeżycia studiów w nietuzinkowy i niezapomniany sposób. AEGEE to idealiści, którzy chcą zrobić coś więcej niż tylko uzyskać dyplom. Sprzyja temu również atmosfera wspólnego działania i pozytywna energia towarzysząca wyjazdom, szkoleniom i imprezom.

Główne cele AEGEE:

  • promocja zjednoczonej Europy,
  • działalność na rzecz otwartego i tolerancyjnego społeczeństwa,
  • aktywizacja młodych ludzi na ważne problemy społeczne (prawa człowieka, demokracja, ekologia),
  • zwiększenie skali współpracy międzynarodowej, mobilności oraz edukacji w całej Europie.
AEGEE-Poznań
cropped-Logo-Poznan_blue_small.png
Europejskie Forum Studentów AEGEE-Poznań to jeden z najstarszych, najliczniejszych i najaktywniej działających oddziałów w rejonie Europy Środkowo-Wschodniej. Jesteśmy obecni na wszystkich ważniejszych wydarzeniach europejskich i bierzemy aktywny udział w kreowaniu przyszłości naszej organizacji. Nasza antena zrzesza około 40 studentów z największych Poznańskich uczelni (Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Politechnika Poznańska, Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet Przyrodniczy). Organizujemy projekty o różnorodnej formie: panele dyskusyjne, konferencje, debaty, szkolenia, spotkania. Poruszają one problemy takie jak: ekologia, aktywne obywatelstwo, integracja europejska, wymiana kulturowa, negocjacje, trenerstwo. Ale tak naprawdę każdy pomysł ma szansę na realizację ? tematyka kolejnych projektów zależy od kreatywności i zaangażowania ludzi, którzy dołączają do AEGEE.
Statut AEGEE-Poznań
Władze AEGEE-Poznań

Zarząd

Natalia Kuleta
natalia.kuleta@aegee.poznan.pl
Prezydent
Magdalena Karpińska
magdalena.karpinska@aegee.poznan.pl
Sekretarz
Aleksandra Łebek
aleksandra.lebek@aegee.poznan.pl
Skarbnik
Anna Nieć
anna.niec@aegee.poznan.pl
Public Relations Responsible
Marta Wrona
marta.wrona@aegee.poznan.pl
Human Resources Responsible
Anna Górzyńska
anna.gorzynska@aegee.poznan.pl
Fundraising Responsible
Kinga Wasiakowska
kinga.wasiakowska@aegee.poznan.pl
Przewodnicząca Sekcji Trenerskiej

Komisja rewizyjna

Mateusz Pomian
mateusz.pomian@aegee.poznan.pl
Dariusz Gryka
dariusz.gryka@aegee.poznan.pl